Конференција за паметни села ќе го револуционаризира руралниот развој на Пелистер

Проектот “Are you ready for Pelister„ на ПРЕДА плус фондацијата ја најави претстојната конференција која во фокус го става ‘smart village’ концептот кој има глобален тренд, а која треба да се одржи на 27 мај 2024 година, во Информативниот центар на Националниот парк Пелистер. Овој настан ќе ги истакне иновативните пристапи кон руралниот развој преку технологијата и одржливоста, прикажувајќи ги колективните напори на Фондацијата ПРЕДА Плус и конзорциумот од партнери вклучувајќи ги општина Битола, Универзитетот Св. Климент Охридски Битола – Факултет за ИКТ Битола, Техника Пелистер и Ротари клуб Битола.
 
„Зајакнувањето на руралните заедници и искористувањето на технологијата за инклузивен развој се централни теми на концептот на паметно село. Технологијата служи како моќна алатка за премостување на јазот помеѓу руралните и урбаните средини, осигурувајќи дека сите членови на заедницата имаат пристап до основните услуги и можности. Преку иновациите, можеме да создадеме иднина во која никој нема да остане зад себе” – истакнуваат од ПРЕДА.
 
Паметните села претставуваат модерна парадигма во руралниот развој, користејќи технологија за подобрување на квалитетот на животот и промовирање на одржливост во руралните области. Во денешниот дигитален пејзаж, мора да се развиваат концепти за да ги задоволат потребите на нашите заедници. Иницијативите за паметни села нудат можност да се преиспитаат структурите на управување, да се зајакнат граѓаните и да се поттикне соработката помеѓу власите, бизнисите и жителите.
 
Со интегрирање на клучните елементи како технолошка инфраструктура, дигитални услуги, обновливи извори на енергија, земјоделски иновации, претприемништво, ангажман во заедницата и подобрување на квалитетот на животот, паметните села нудат холистички решенија за уникатните предизвици со кои се соочуваат руралните заедници.
 
Конференцијата Smart Village ќе содржи презентации од четворица истакнати експерти во нивните области:
 
– Елена Бошков-Ковач, ко-основач и директор на Blueprint Energy Solutions GmbH, Виена, Австрија, ќе зборува за активното учество на жителите во енергетската транзиција за одржлива иднина.
– Проф. д-р. Илија Јолевски од Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола ќе се осврне на паметната мобилност.
– Благојче Количоски, претставувајќи ја заедницата Pelister Tech, ќе ја истражува употребата на идните технологии за трансформативни цели.
– Симона Мирчевска, архитект, ќе го претстави својот оригинален концепт „Пелистер – дисперзиран музеј на природата“, придружен со изложба на мапи на самиот настан.
 
Концептот на конференцијата Smart Village служи како платформа за засегнатите страни за размена на идеи, споделување на најдобрите практики и воспоставување соработка за градење паметни, еластични рурални заедници. Настанот директно треба да влијае на локалната заедница и локалните и националните власти, запознавајќи ги со принципите и потенцијалот на паметните села.
 
Are you ready for Pelister? е проект предводен од Фондацијата ПРЕДА Плус и имплементиран во рамките на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, е финансиран од Европската Унија (ЕУ) и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), со кофинансирање од Општина Битола